Uprzejmie informujemy, że
rozpocz
ęliśmy 
rekrutację dzieci do „Mojego Przedszkola” 
na rok 2015/2016.