Uprzejmie informujemy,
że rozpoczę
liśmy 
rekrutację
dzieci 
do 
„Mojego Przedszkola” 

na rok 2015/2016.